มอเตอร์อินรันเนอร์ 40XX
 Leopard 4082-2200KV
Leopard 4082-2200KV
ราคา : 2,700 บาท
Price : $ 93.5
 Leopard 4092-1050KV
Leopard 4092-1050KV
ราคา : 2,900 บาท
Price : $ 100
 Leopard 4092-1390KV
Leopard 4092-1390KV
ราคา : 2,900 บาท
Price : $ 100
 Leopard 4092-1730KV
Leopard 4092-1730KV
ราคา : 2,900 บาท
Price : $ 100
 ปลอกน้ำขนาด 40x70 มิล
ปลอกน้ำขนาด 40x70 มิล
ราคา : 550 บาท
Price : $ 19
 ปลอกน้ำ Leopard 40x50 มิล
ปลอกน้ำ Leopard 40x50 มิล
ราคา : 500 บาท
Price : $ 17.5