พัดลมระบายตวามร้อนมอเตอร์
 ซิงค์มอเตอร์พร้อมพัดลม
ซิงค์มอเตอร์พร้อมพัดลม (สีฟ้า)
ราคา : 290 บาท
Price : $ 10
 ซิงค์มอเตอร์พร้อมพัดลม
ซิงค์มอเตอร์พร้อมพัดลม (สีม่วง)
ราคา : 290 บาท
Price : $ 10
 ซิงค์มอเตอร์พัดลมคู่
ซิงค์มอเตอร์พัดลมคู่ (สีฟ้า)
ราคา : 390 บาท
Price : $ 13.5
 ซิงค์มอเตอร์พัดลมคู่
ซิงค์มอเตอร์พัดลมคู่ (สีเงิน)
ราคา : 390 บาท
Price : $ 13.5