เอาต์บอร์ด
 ชุดเอาต์บอร์ด F1 ไฟฟ้า
ชุดเอาต์บอร์ด F1 ไฟฟ้า
ราคา : 3,000 บาท
Price : $ 103.5
 ชุดเอาต์บอร์ด F1 ไฟฟ้า
ชุดเอาต์บอร์ด F1 ไฟฟ้า
ราคา : 3,500 บาท
Price : $ 121
 ชุดเอาต์บอร์ด F1 ไฟฟ้า V2
ชุดเอาต์บอร์ด F1 ไฟฟ้า V2
ราคา : 3,600 บาท
Price : $ 124.5
 เพลาสลิงสำหรับ F1
เพลาสลิงสำหรับ F1
ราคา : 200 บาท
Price : $ 7
 บูททองเหลืองสำหรับ F1
บูททองเหลืองสำหรับ F1
ราคา : 150 บาท
Price : $ 5.5
 บูทสำหรับ OutBoard V2
บูทสำหรับ OutBoard V2
ราคา : 200 บาท
Price : $ 7
 ชุดเอาบอร์ดมอเตอร์ (36,40)
ชุดเอาบอร์ดมอเตอร์ (36,40)
ราคา : 4,900 บาท
Price : $ 169