ผ้าไฟเบอร์
 ผ้าไฟเบอร์กว้าง 25 มิล (1 เมตร)
ผ้าไฟเบอร์กว้าง 25 มิล (1 เมตร)
ราคา : 20 บาท
Price : $ 1
 ผ้าไฟเบอร์กว้าง 30 มิล (1 เมตร)
ผ้าไฟเบอร์กว้าง 30 มิล (1 เมตร)
ราคา : 20 บาท
Price : $ 1
 ผ้าไฟเบอร์กว้าง 50 มิล (1 เมตร)
ผ้าไฟเบอร์กว้าง 50 มิล (1 เมตร)
ราคา : 30 บาท
Price : $ 1