สปีดเรือไฟฟ้า
 ซิลิโคนกันน้ำ
ซิลิโคนกันน้ำ
ราคา : 100 บาท
Price : $ 3.5
 สปีด 40A กันน้ำสองตอน
สปีด 40A กันน้ำสองตอน
ราคา : 590 บาท
Price : $ 20.5
 สปีด 50A กันน้ำสองตอน
สปีด 50A กันน้ำสองตอน
ราคา : 750 บาท
Price : $ 26
 สปีด 60A กันน้ำสองตอน
สปีด 60A กันน้ำสองตอน
ราคา : 990 บาท
Price : $ 34.5
 FLY COLOR 90A
FLY COLOR 90A
ราคา : 1,550 บาท
Price : $ 53.5
 FLY COLOR 120A
FLY COLOR 120A
ราคา : 1,650 บาท
Price : $ 57
 FLY COLOR 150A
FLY COLOR 150A
ราคา : 2,250 บาท
Price : $ 78
 Hobby Wing
Hobby Wing
ราคา : 350 บาท
Price : $ 12.5
 WP60A
WP60A
ราคา : 850 บาท
Price : $ 29.5
 SEAKING30A V.3
SEAKING30A V.3
ราคา : 980 บาท
Price : $ 34
 SEAKING60A V.3
SEAKING60A V.3
ราคา : 1,860 บาท
Price : $ 64.5
 SEAKING 120A V.3
SEAKING 120A V.3
ราคา : 2,650 บาท
Price : $ 91.5
 SEAKING180A V.3
SEAKING180A V.3
ราคา : 3,850 บาท
Price : $ 133
 Skywalker 40A
Skywalker 40A
ราคา : 490 บาท
Price : $ 17
 Skywalker 50A
Skywalker 50A
ราคา : 750 บาท
Price : $ 26
 Skywalker 60A
Skywalker 60A
ราคา : 990 บาท
Price : $ 34.5
 Skywalker 80A
Skywalker 80A
ราคา : 1,290 บาท
Price : $ 45
 Dragon 45A
Dragon 45A
ราคา : 480 บาท
Price : $ 17
 Dragon 70A
Dragon 70A
ราคา : 790 บาท
Price : $ 27.5
 Dragon 90A
Dragon 90A
ราคา : 1,100 บาท
Price : $ 38
 Skywalker 40A WP
Skywalker 40A WP
ราคา : 790 บาท
Price : $ 27.5
 Skywalker 50A WP
Skywalker 50A WP
ราคา : 950 บาท
Price : $ 33
 Skywalker 60A WP
Skywalker 60A WP
ราคา : 1,150 บาท
Price : $ 40
 Skywalker 80A WP
Skywalker 80A WP
ราคา : 1,450 บาท
Price : $ 50
 Skywalker 40A WP-2
Skywalker 40A WP-2
ราคา : 850 บาท
Price : $ 29.5
 Dragon45A WP
Dragon45A WP
ราคา : 800 บาท
Price : $ 28
 Dragon70A WP
Dragon70A WP
ราคา : 1,100 บาท
Price : $ 38
 Dragon 90A WP
Dragon 90A WP
ราคา : 1,400 บาท
Price : $ 48.5
 Mystery 60A WP
Mystery 60A WP
ราคา : 990 บาท
Price : $ 34.5