รหัสสินค้าS-DEEP-V-HULL
ชื่อสินค้าEco ทองไฟเบอร์
สีสีน้ำเงิน
ราคา 1,500 บาท
Price $ 52
รายละเอียดตัวลำเรือไฟเบอร์พร้อมฝาเบอร์
ค่ายทองไฟเบอร์
ขนาด : กว้าง 19 ยาว 55 CM