รหัสสินค้าS-PROPELLER
ชื่อสินค้าใบดำ 32 มิล
ราคา 100 บาท
Price $ 3.5
รายละเอียดใบดำ 32 มิล ขนาดรูใบ 3 มิล