รหัสสินค้าS-PROPELLER
ชื่อสินค้าใบดำ 35 มิล
ราคา 100 บาท
Price $ 3.5
รายละเอียดใบดำ 35 มิล ขนาดรูใบ 3.17 มิล