รหัสสินค้าS-PROPELLER
ชื่อสินค้าใบดำ 40 มิล
ราคา 100 บาท
Price $ 3.5
รายละเอียดใบดำ 40 มิล ขนาดรูใบ 4.76 มิล