รหัสสินค้าS-PROPELLER
ชื่อสินค้าใบดำ 47 มิล
ราคา 100 บาท
Price $ 3.5
รายละเอียดใบดำ 47 มิล รูใบ ขนาด 4.76 มิล