รหัสสินค้าS-PROPELLER
ชื่อสินค้าใบดำ 3 เบลด 55 มิล
ราคา 150 บาท
Price $ 5.5
รายละเอียดใบดำ 3 เบลด 55 มิล รูเพลาขนาด 4.76 มิล