รหัสสินค้าS-PROPELLER
ชื่อสินค้าใบทองเหลือง 32 มิล
ราคา 300 บาท
Price $ 10.5
รายละเอียดใบทองเหลือง 32 มิล รูใบขนาด 3.17 มิล