รหัสสินค้าS-PROPELLER
ชื่อสินค้าใบทองเหลือง 36 มิล
ราคา 300 บาท
Price $ 10.5
รายละเอียดใบทองเหลือง 36 มิล รูใบขนาด 4.76 มิล