รหัสสินค้าS-PROPELLER
ชื่อสินค้าใบทองเหลือง 38 มิล
ราคา 300 บาท
Price $ 10.5
รายละเอียดใบทองเหลือง 38 มิล รูใบขนาด 4.76 มิล