รหัสสินค้าS-PROPELLER
ชื่อสินค้าใบทองเหลือง 48 มิล
ราคา 400 บาท
Price $ 14
รายละเอียดใบทองเหลือง 48 มิล รูใบขนาด 4.76 มิล