รหัสสินค้าS-PROPELLER
ชื่อสินค้าใบทองเหลืองคู่ 36 มิล
ราคา 700 บาท
Price $ 24.5
รายละเอียดใบทองเหลืองคู่ 36 มิล รูใบขนาด 4 มิล