รหัสสินค้าS-PROPELLER
ชื่อสินค้าใบทองเหลืองคู่ 37 มิล
ราคา 700 บาท
Price $ 24.5
รายละเอียดใบทองเหลืองคู่ 37 มิล รูใบขนาด 4 มิล