รหัสสินค้าS-PROPELLER
ชื่อสินค้าใบทองเหลืองคู่ 42 มิล
ราคา 700 บาท
Price $ 24.5
รายละเอียดใบทองเหลืองคู่ 42 มิล รูใบขนาด 4.76 มิล