รหัสสินค้าS-RUDDER
ชื่อสินค้าหางเสือพลาสติก
ราคา 150 บาท
Price $ 5.5
รายละเอียดหางเสือพลาสติก
วัสดุ : พลาสติก 
(หน่วย : มิลลิเมตร )

A = 45
B = 17
C = 65
D = 50
E = 74
F = 16