รหัสสินค้าS-STRUCT-YOY
ชื่อสินค้าจำปาสแตนเลสยาว 4x3 มิล
ราคา 320 บาท
Price $ 11
รายละเอียดจำปาสแตนเลสยาว 4x3 มิล รหัส Collect 4x3 L
สเป็คสินค้า
ยาว 32.5 มิลลิเมตร
เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร
รูแกนมอเตอร์ 4 มิล
รูเพลา 3 มิล