รหัสสินค้าS-STRUCT
ชื่อสินค้าจิงโจ้ adjust 11 cm
ราคา 850 บาท
Price $ 29.5
รายละเอียดจิงโจ้ adjust 11 cm
ความยาวตัวจิงโจ้ 11 cm
ความยาวรวมเพลา 15.5 cm
รูเพลา 4.76 mm