รหัสสินค้าS-SHAFT
ชื่อสินค้าเพลา F1 ROCKET
ราคา 350 บาท
Price $ 12.5
รายละเอียดเพลาสำหรับเรือ F1 ROCKET
ขนาดเพลาสลิง : 3.17 มิล
ควมยาวรวม : 130 มิลลิเมตร