รหัสสินค้าS-SHAFT
ชื่อสินค้าเพลา FT011
ราคา 200 บาท
Price $ 7
รายละเอียดเพลาเรือ FT011