รหัสสินค้าS-SHAFT
ชื่อสินค้าเพลา FT012
ราคา 160 บาท
Price $ 6
รายละเอียดเพลาเรือ FT012