รหัสสินค้าS-SHAFT
ชื่อสินค้าเพลาท่อแกนจักรยาน
ราคา 40 บาท
Price $ 1.5
รายละเอียดท่อทองเหลืองยาว : 95 มิลลิเมตร
แกนจักรยานยาว : 245 มิลลิเมตร
เส้นผ่านศูนย์กลางแกนจักรยาน : 2 มิลลิเมตร
เกลียว : ใบแกนจักรยาน