รหัสสินค้าS-SHAFT
ชื่อสินค้าเพลาแข็ง 3 มิลพร้อมท่อ (สั้น)
ราคา 120 บาท
Price $ 4.5
รายละเอียดท่อทองเหลืองยาว : 210 มิลลิเมตร
เพลาแข็งยาว : 270 มิลลิเมตร
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา : 3 มิลลิเมตร
เกลียวเพลา : EP