รหัสสินค้าS-SHAFT
ชื่อสินค้าเพลาแข็ง 3 มิล (350 mm)
ราคา 70 บาท
Price $ 2.5
รายละเอียดเพลาตรง 2 สองตอน
ขนาด 3 มิล
ยาว 350 มิล