รหัสสินค้าS-SHAFT
ชื่อสินค้าเพลาแข็ง 3 มิล (295 mm)
ราคา 70 บาท
Price $ 2.5
รายละเอียดท่อทองเหลืองเพลาแข็ง 3 มิล ยาว 295 มิล