รหัสสินค้าS-SHAFT
ชื่อสินค้าท่อเลสเพลาแข็ง (ลูกปืนคู่)
ราคา 220 บาท
Price $ 8
รายละเอียดท่อขนาด 5 มิล ยาว 260 มิล ใช้สำหรับเพลาแข็ง 3 มิล