รหัสสินค้าS-SHAFT
ชื่อสินค้าเพลาแข็ง 3 มิลพร้อมท่อ (ยาว)
ราคา 140 บาท
Price $ 5
รายละเอียดเพลาแข็ง 3 มิลยาว 350 มม.
ท่อทองเหลือง ยาว 295 มม.