รหัสสินค้าS-SHAFT
ชื่อสินค้าเพลาสลิง 3 มิล (กันหลุด)
ราคา 220 บาท
Price $ 8
รายละเอียดเพลาสลิงยาวรวม : 305 มิลลิเมตร
เพลาแข็งใส่ใบ : 4.76 มิลลิเมตร