รหัสสินค้าS-SHAFT
ชื่อสินค้าเพลาสลิง 4 มิล
ราคา 240 บาท
Price $ 8.5
รายละเอียดเพลาสลิงยาวรวม : 370 มิลลิเมตร
เพลาแข็งใส่ใบ : 4.76 มิลลิเมตร