รหัสสินค้าS-SHAFT
ชื่อสินค้าท่อเพลาสลิง 3 มิล ยาว 300 มิล
ราคา 160 บาท
Price $ 6
รายละเอียดความยาวท่อทองแดงโดยประมาณ 300 มิลลิเมตร