รหัสสินค้าS-SHAFT
ชื่อสินค้าท่อเพลาสลิง 4 มิล ยาว 300 มิล
ราคา 220 บาท
Price $ 8
รายละเอียดความยาวท่อทองแดงโดยประมาณ 300 มิลลิเมตร