รหัสสินค้าS-CONTROL-OILTUBE
ชื่อสินค้ารูหยอดน้ำมันเจาะท่อ
สีสีแดง
ราคา 100 บาท
Price $ 3.5
รายละเอียดรูหยอดน้ำมันเจาะท่อ สีแดง