รหัสสินค้าS-2-TON-Propeller
ชื่อสินค้าใบสองตอนสแตนเลส 42 มิล
ราคา 350 บาท
Price $ 12.5
รายละเอียดใบเลสแกนทองเหลือง 42 มิลของเรือ 2 ตอน