รหัสสินค้าS-SHIPBUILDING
ชื่อสินค้าไม้บัลซ่าต่อเรือ 1.5 มิล
ราคา 70 บาท
Price $ 2.5
รายละเอียดไม้บัลซ่า หนา 1.5 มิลลิเมตร
ขนาด 10×100 เซนติเมตร