รหัสสินค้าS-STRUCT-YOY
ชื่อสินค้ายอยผ่า แกน 3.17mm
ราคา 80 บาท
Price $ 3
รายละเอียดยอยผ่าสำหรับแกนมอเตอร์ 3.17 มิล