รหัสสินค้าSurf Skate
ชื่อสินค้าเซิร์ฟสเก็ต
ราคา 2,900 บาท
Price $ 100
รายละเอียดSurf Skate (เซิร์ฟสเก็ต) ที่เป็นความผสมผสานกันระหว่างสเก็ตบอร์ดกับกีฬาเซิร์ฟ