รหัสสินค้าS-GLUE
ชื่อสินค้าอีพอคซี่ใส
ราคา 100 บาท
Price $ 3.5
รายละเอียดใช้สำหรับวางยึดติดอุปกรณ์ต่าง หรือ กันน้ำ