รหัสสินค้าS-SCREW
ชื่อสินค้านอตเลส M4 (25 มิล)
ราคา 7 บาท
Price $ 0.5