รหัสสินค้าS-SCREW
ชื่อสินค้านอตดำ M3 16 มิล
ราคา 5 บาท
Price $ 0.5