รหัสสินค้าS-SERVO-PARK
ชื่อสินค้าTGY-S33178
ราคา 350 บาท
Price $ 12.5
รายละเอียดเซอร์โว
Turnigy S3317B Servo  19g / 2.5kg / .14sec
Weight : 19g
Dimensions : 42 x 28 x 15mm
Torque : 2.5kg
Speed : .14sec
Twin Bearing
Gear Type : Mixed