รหัสสินค้าS-SERVO-PARK
ชื่อสินค้าEMAX ES 9257
ราคา 400 บาท
Price $ 14
รายละเอียดเซอร์โวSpecifications
Modulation : DigitalTorque : 4.8V: 34.70 oz-in (2.50 kg-cm)
Speed : 4.8V: 0.05 sec/60°
Weight :0.71 oz (20.1 g)
Dimensions :
Length:1.38 in (35.0 mm)
Width:0.59 in (14.9 mm)
Height:1.19 in (30.1 mm)
Motor Type : Coreless
Gear Type : Plastic
Rotation/Support : Single Bearing
Rotational Range : 60°
Pulse Cycle : 3 ms
Connector Type :JR