รหัสสินค้าS-SERVO-ARM
ชื่อสินค้าแขนเซอร์โว อลูมิเนียม
สีสีม่วง
ราคา 100 บาท
Price $ 3.5
รายละเอียดแขนเซอร์โว