อะไหล่ Shockwave
 พีเนียนทองเหลืองแต่ง
พีเนียนทองเหลืองแต่ง
ราคา : 180 บาท
Price : $ 6.5
 ชุดล้อหน้า
ชุดล้อหน้า
ราคา : 450 บาท
Price : $ 16
 ชุดล้อหลัง
ชุดล้อหลัง
ราคา : 450 บาท
Price : $ 16
 โครงยึดกันชน
โครงยึดกันชน
ราคา : 80 บาท
Price : $ 3
 โช๊คหน้า
โช๊คหน้า
ราคา : 350 บาท
Price : $ 12.5
 กันชนหน้า
กันชนหน้า
ราคา : 150 บาท
Price : $ 5.5
 คอม้า L/R
คอม้า L/R
ราคา : 201 บาท
Price : $ 7
 ลิงค์แขนยกปีกนก
ลิงค์แขนยกปีกนก
ราคา : 120 บาท
Price : $ 4.5
 ปีกนกหน้า L/R
ปีกนกหน้า L/R
ราคา : 150 บาท
Price : $ 5.5
 ชุดชักเลี้ยว
ชุดชักเลี้ยว
ราคา : 170 บาท
Price : $ 6
 เซอร์โวเซฟเวอร์
เซอร์โวเซฟเวอร์
ราคา : 530 บาท
Price : $ 18.5
 ลิงค์ดึงเลี้ยว
ลิงค์ดึงเลี้ยว
ราคา : 125 บาท
Price : $ 4.5
 ฝาครอบหน้าบน
ฝาครอบหน้าบน
ราคา : 140 บาท
Price : $ 5
 กล่องสปีดคอลโทรล
กล่องสปีดคอลโทรล
ราคา : 80 บาท
Price : $ 3
 ฝาครอบแบต
ฝาครอบแบต
ราคา : 80 บาท
Price : $ 3
 โครงหลัก
โครงหลัก
ราคา : 300 บาท
Price : $ 10.5
 กันชนหลัง
กันชนหลัง
ราคา : 170 บาท
Price : $ 6
 โช๊คหลัง
โช๊คหลัง
ราคา : 350 บาท
Price : $ 12.5
 ปีกนกหลัง
ปีกนกหลัง
ราคา : 150 บาท
Price : $ 5.5
 มอเตอร์พร้อมเฟือง
มอเตอร์พร้อมเฟือง
ราคา : 450 บาท
Price : $ 16
 ฮัพหลัง
ฮัพหลัง
ราคา : 150 บาท
Price : $ 5.5
 เพลาขับกระดูกหมา
เพลาขับกระดูกหมา
ราคา : 250 บาท
Price : $ 9
 ห้องเกียร์
ห้องเกียร์
ราคา : 480 บาท
Price : $ 17
 ฝาครอบมอเตอร์
ฝาครอบมอเตอร์
ราคา : 80 บาท
Price : $ 3
 น็อต M3
น็อต M3
ราคา : 50 บาท
Price : $ 2
 กิ๊บล็อคบอดี้
กิ๊บล็อคบอดี้
ราคา : 60 บาท
Price : $ 2.5
 สกรู BT 3*20
สกรู BT 3*20
ราคา : 80 บาท
Price : $ 3
 สกรู BT 3*14
สกรู BT 3*14
ราคา : 60 บาท
Price : $ 2.5
 สกรู BM 3*6
สกรู BM 3*6
ราคา : 50 บาท
Price : $ 2
 สกรู BM 3*8
สกรู BM 3*8
ราคา : 60 บาท
Price : $ 2.5
 สกรู BM 3*10
สกรู BM 3*10
ราคา : 50 บาท
Price : $ 2
 สกรู BT 3*25
สกรู BT 3*25
ราคา : 80 บาท
Price : $ 3
 สกรู BM 3*30
สกรู BM 3*30
ราคา : 80 บาท
Price : $ 3
 เฟืองสเปอร์ 79T
เฟืองสเปอร์ 79T
ราคา : 85 บาท
Price : $ 3
 สกรู SD4.7*12
สกรู SD4.7*12
ราคา : 90 บาท
Price : $ 3.5
 สกรู SD4.7*17
สกรู SD4.7*17
ราคา : 100 บาท
Price : $ 3.5
 สกรู TPF 2.6*10
สกรู TPF 2.6*10
ราคา : 50 บาท
Price : $ 2
 สกรู TPF 3*10
สกรู TPF 3*10
ราคา : 50 บาท
Price : $ 2
 สกรู ISO 3*10
สกรู ISO 3*10
ราคา : 50 บาท
Price : $ 2
 โครงยึดกันชน
โครงยึดกันชน
ราคา : 180 บาท
Price : $ 6.5
 ลูกปืน 12*6*4
ลูกปืน 12*6*4
ราคา : 50 บาท
Price : $ 2
 ลูกปืน 4*8*3
ลูกปืน 4*8*3
ราคา : 100 บาท
Price : $ 3.5
 สกรู BM 3*10
สกรู BM 3*10
ราคา : 60 บาท
Price : $ 2.5
 บอดี้
บอดี้
ราคา : 480 บาท
Price : $ 17
 ชุดโรลบาร์
ชุดโรลบาร์
ราคา : 160 บาท
Price : $ 6
 ตัวยึดสปอยเลอร์
ตัวยึดสปอยเลอร์
ราคา : 100 บาท
Price : $ 3.5
 สปอยเลอร์
สปอยเลอร์
ราคา : 120 บาท
Price : $ 4.5
 รีซีพ 2.4 กันน้ำ
รีซีพ 2.4 กันน้ำ
ราคา : 550 บาท
Price : $ 19
 ชุดหัวลิงค์พลาสติก
ชุดหัวลิงค์พลาสติก
ราคา : 80 บาท
Price : $ 3
 เฟืองสะพานในห้องเกียร์
เฟืองสะพานในห้องเกียร์
ราคา : 100 บาท
Price : $ 3.5
 แกนเฟืองสะพาน
แกนเฟืองสะพาน
ราคา : 50 บาท
Price : $ 2
 แกนเฟืองสเปอร์
แกนเฟืองสเปอร์
ราคา : 100 บาท
Price : $ 3.5
 ชุดเกียร์ดริฟ
ชุดเกียร์ดริฟ
ราคา : 350 บาท
Price : $ 12.5