รหัสสินค้าS-DEEP-V-HULL
ชื่อสินค้ามินิโมโน
สีสีขาว
ราคา 1,600 บาท
Price $ 55.5
รายละเอียดมินิโมโน ตัวลำขนาด 18x45 CM