รหัสสินค้าS-2-TON-Propeller
ชื่อสินค้าใบสองตอนสแตนเลส 35 มิล
ราคา 350 บาท
Price $ 12.5
รายละเอียดใบเลสแกนทองเหลือง 35 มิลของเรือ 2 ตอน