รหัสสินค้าS-PROPELLER
ชื่อสินค้าใบ CNC 3 เบลด 46 มิล
ราคา 1,000 บาท
Price $ 35
รายละเอียดใบจักร CNC 3 เบลด ขนาด 46 มิล สามารถใช้กับเพลามาตราฐาน 3-4 มิล รูใบจักร 4.76 มิล