รหัสสินค้าS-PROPELLER
ชื่อสินค้าใบทองเหลือง 44 มิล
ราคา 300 บาท
Price $ 10.5
รายละเอียดใบทองเหลือง 44 มิล รูใบขนาด 4.76 มิล